Spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca?

Čo je pre majiteľa bytu výhodnejšie?

Spoločenstvo vlastníkov bytovK príjemnému bývaniu v bytovom dome patrí okrem pekného bytu v dobrej lokalite, ústretoví susedia a čo najmenej starostí s vlastníctvom nehnuteľnosti. Každý vlastník bytu v bytovom dome má svoj diel zodpovednosti za stav v akom sa dom, či jeho okolie nachádza. Keďže každý vlastník je tiež povinný uhrádzať poplatky do fondu prevádzky, údržby a opráv, je dôležité, aby bol tento fond vedený starostlivo, ale najmä transparentne.

Pri správe bytového domu majú vlastníci bytov dve možnosti, ktoré im ponúka Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Prvou je založiť spoločenstvo vlastníkov bytov, druhou, zveriť správu bytového domu do rúk správcu. V nasledujúcom texte sa pokúsime porovnať tieto možnosti.

Ak sa vlastníci bytov rozhodnú, že sa o svoj dom budú starať sami, musia podľa zákona založiť spoločenstvo vlastníkov bytov. Legislatíva presne vymedzuje ako spoločenstvo založiť. Nejde pritom o jednoduchý proces, ale skôr o byrokratický maratón, ktorý určuje lehoty, čo a do kedy treba stihnúť. Pre nových majiteľov bytov, ktorí sa  s týmto procesom ešte nestretli, to môže byť problém. Nasleduje hlasovanie o predsedovi spoločenstva a o členoch rady. Rada je dozorným orgánom, ktorý dohliada na to, či spoločenstvo vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom.

Spoločenstvo vlastníkov bytovAj keď si majitelia bytov zvolia orgány, neznamená to, že starosti pre nich skončili. Členovia spoločenstva sa podieľajú na dôležitých rozhodovaniach svojimi hlasmi. V zákone sa píše, že zhromaždenie, teda vlastníci bytov, okrem iného schvaľujú zmeny zmluvy o spoločenstve, rozpočet, ročnú závierku a vyúčtovanie úhrad, výšku mesačných platieb za správu a výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a tiež rozhodujú o použití peňazí v tomto fonde. Volia a odvolávajú predsedu a členov rady a robia ďalšie dôležité rozhodnutia. Správa bytového domu v spoločenstve býva často spojená s neprehľadnosťou a nekoncepčným vedením. Môže to súvisieť s neznalosťou zákona vlastníkov, chýbajúcim know-how vedenia spoločenstva alebo s nedostatočnou komunikáciou.

Spoločenstvo vlastníkov bytovPrenechať správu bytového domu správcovi, môže pre majiteľov bytov znamenať výhody. Väčšina povinností sa prenáša na správcu a s nimi aj zodpovednosť. Medzi mnohé povinnosti správcov patria aj tie menej príjemné, ako napríklad vymáhanie náhrady škôd, ak vznikli na dome, či vymáhanie nedoplatkov do fondu prevádzky, údržby a opráv. Zákon má ustanovenia, ktoré zaručujú pomerne dobrú transparentnosť pri nakladaní správcu s peniazmi vlastníkov. Napríklad musia viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravujú a aj prostriedky získané od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a prostriedky fondu opráv musia viesť v banke oddelene od vlastných účtov. Ak by správca použil peniaze vlastníkov na účel, ktorý nesúvisí so správou, porušil by zákon a musel niesť zodpovednosť.  Správca navyše zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú, ak si dôsledne neplní svoje povinnosti a podľa zákona je tiež povinný dojednať pri svojej práci, čo najvýhodnejšie podmienky pre vlastníkov bytov.

Z pohľadu efektívnosti sa lepším riešením pri spravovaní bytového domu javí, prenechať ho správcovi. Dôležité však je, aby mal dostatok skúseností, vedomostí a potrebné know-how na efektívnu a transparentnú správu domu. Riešením môže byť vyhľadanie renomovaného správcu s dobrým kreditom.

Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.

Správcovská spoločnosť HomePro Správcovská s.r.o. je mladá a dynamická firma, ktorá sa zaoberá komplexnou správou bytových domov. Špecializuje sa na novostavby a v súčasnosti spravuje majetok v hodnote viac ako 150 miliónov eur. HomePro Správcovská ponúka svojim klientom prehľadnú, flexibilnú a transparentnú správu nehnuteľností. Našim klientom je 24 hodín denne k dispozícii Call centrum v slovenskom aj v anglickom jazyku. Obráťte sa na našu infolinku na 0850 232 404 alebo nám napíšte. Radi vám poradíme, respektíve pripravíme cenovú ponuku na správu vašej nehnuteľnosti.

Na záver ešte posledná informácia. Pre správcov je najdôležitejším dátumom v roku 31. máj. Práve do tohto dňa musia predložiť vlastníkom bytov správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí a zariadení domu. Pokiaľ ju nepredložia, nemajú nárok na to, aby im vlastníci za správu domu zaplatili.

Stránkové dni

Platné od 1.3.2017

Pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

nestránkový deň

Infolinka NonStop
Havárijná
služba
NonStop

Zisti viac (PDF, 343kB)