Skúška snímačov CH4 a CO

Lokalita : BA Ružinov

Termín: február 2016

Popis vykonaných prác :

 V plynovej kotolni bytového domu, ktorú spravujeme bola vykonaná pravidelná odborná prehliadka a skúška /revízia/snímačov CH4 a CO s kalibračným plynom. Pri obhliadke bola preverená funkčnosť a nastavenie jednotlivých snímačov pri prvom a druhom stupni koncentrácie

s kalibračným plynom. Bola preverená funkčnosť signalizácie prvého a druhého stupňa jednotlivých snímačov na vyhodnocovacej jednotke. Bol zistený nefunkčný snímač, ktorý bude  servisnou firmou vymenený.

Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.

Stránkové dni

Platné od 1.3.2017

Pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

nestránkový deň

Infolinka NonStop
Havárijná
služba
NonStop

Zisti viac (PDF, 343kB)