Montáž zrkadiel

Lokalita : BA Ružinov

Termín: marec  2016

Popis vykonaných prác :

Na základe požiadaviek vlastníkov na osadenie zrkadiel pred vjazdom do garáže bola vykonaná obhliadka dodávateľom. Bol vypracovaný návrh osadenia zrkadiel a následne jeho realizácia.

Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.