Lokálna oprava strechy

Lokalita : BA Trnávka

Termín: Marec  2016

Popis vykonaných prác :

Na základe upozornenia vlastníkov na zatekanie zo strechy do bytu a na chodbu spoločných priestorov bolo vykonaná obhliadka s dodávateľom.  Bolo potrebné priemiestniť štrk nachádzajúci sa na streche, vykonať zátopové skúšky, ktoré  presne preukázali miesta zatekania, tie boli lokálne opravené .Bola vykonaná oprava  okolia výlezov na strechu, bola vykonaná oprava izolácie, dodaný styrodur , oprava omietky a maľovanie ostenia.   Strecha bola daná do pôvodného stavu. Práce boli realizované.

Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.

Stránkové dni

Platné od 1.3.2017

Pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

nestránkový deň

Infolinka NonStop
Havárijná
služba
NonStop

Zisti viac (PDF, 343kB)