Dotazník

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

sme radi, že ste si našli čas na vyplnenie dotazníka, v ktorom Vás prosíme o objektívne posúdenie činnosti a kvality služieb, ktoré Vám poskytujeme. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako pár minút a nám pomôže zlepšiť úroveň služieb a tým prispieť k Vašej spokojnosti. Dotazník je určený len klientom spoločnosti HomePro Správcovská s.r.o. pre interné účely spoločnosti a nebude poskytnutý žiadnym ďalším osobám okrem vedenia spoločnosti HomePro Správcovská

Stupnica hodnotenia:

1 = veľmi spokojný/á 
2 = spokojný/á
3 = priemerne spokojný/á
4 = nespokojný/á
5 = veľmi nespokojný/á

Stránkové dni

Platné od 1.3.2017

Pondelok

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

nestránkový deň

Infolinka NonStop
Havárijná
služba
NonStop

Zisti viac (PDF, 343kB)